Zadavatel Název akce Objem plnění Druh
Obec Zruč Senec Svoz odpadu 5,3 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Městys Kolinec Skládka odpadů Kolinec - 2. etapa výstavby 2,3 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
Město Bor
Výstavba inženýrských sítí vč. infrastruktury pro obytnou zónu Bor - 1. etapa 12,3 mil. Kč Otevřené řízení
Město Stod
ZŠ Stod - zateplení objektu ZŠ Stod Komenského nám. 10 2,8 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
Město Spálené Poříčí Vodovod Spálené Poříčí - část Těnovice 8,6 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Město Spálené Poříčí Vodovod Spálené Poříčí - část Dolní Lipnice 3,9 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Město Stod STOD „U Stavidel“ - infrastruktura pro RD - 3. etapa 5,8 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
Obec Losiná
Rekonstrukce místních komunikací v obci Losiná - obytná zóna A 10,4 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Město Kralovice
Kralovice - rekonstrukce ul. P. Bezruče a revitalizace území u kostela Sv. Petra a Pavla 17,4 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Konzervatoř, Plzeň Konzervatoř Plzeň - Dům hudby - vybavení interiérů 1,7 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
TOTEM regionální dobrovolnické centrum
TOTEM - dům napříč generacemi - stavební práce 10,5 mil. Kč Veřejná zakázka nespadající pod aplikaci zákona 137/2006
Obec Tlučná
Areál ZŠ v Tlučné - I. Etapa 39,0 mil. Kč Otevřené řízení
Obec Břasy
Sběrný dvůr odpadů Břasy 3,2 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
Město Nýřany
Rekonstrukce Masarykova náměstí v Nýřanech 16,7 mil. Kč Otevřené řízení
Město Plasy Rekreační vodní plocha Plasy 5,8 mil. Kč veřejná zakázka malého rozsahu
Obec Újezd Stavební úpravy objektu pro 7 bytových jednotek 9,4 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Obec Vejprnice
Sběrný dvůr odpadů Vejprnice 8,7 mil. Kč Zjednodušené podlimitní řízení
Obec Líně Víceúčelové sportoviště - Líně 5,3 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu
DOZP Horní Bříza Rekonsrukce elektroinstalace ve staré části objektu DOZP v Horní Bříze - silnoproudé a slaboproudé rozvody 1,8 mil. Kč Veřejná zakázka malého rozsahu